Nullhus Norges første nullhus?

Litt informasjon om vår strømproduksjon

Vi har brukt av strøm fra 8/1 til 8/4 i følge Aenett : 5097 kwh

Vi har levert av strøm fra 8/1 til 8/4 i følge Aenett : 1341 kwh
Vi har produsert 2228 kwh i følge våre invertere fra 8/1 til 12/4.
Vi har ett eksempel fra 1 dag der vi har alle tall.
26/3 -13 Vi har forbruk på 22 kwh ( fra Aenett), produsert 55 kwh ( i følge inverterene) og levert 42 kwh ( fra Aenett)
Altså vårt reelle forbruk denne dagen er : 55 – 42 = 13 kwh pluss 22 = 35
Hvis vi tenker riktig er vårt reelle forbruk denne dagen 35 kwh
Vår høyeste produksjon til nå ( i følge inverterene) er på 59,572 kwh. Det var sol hele dagen 13/4 13.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Cinematica  –  What Film Do You See?
     
 

Post Navigation