Nullhus Norges første nullhus?

Monthly Archives: January 2012

You are browsing the site archives by month.

Ventetid med snø og vinter

 

 

Nå er det noe rolig for oss, og det passer bra siden min mann er på jobb i nordsjøen. Vi har to søknader inne for støtte til husprosjektet vårt. Det er til  husbanken og enova. De gir støtte til energibesparende hus og pilotprosjekter. Dette er vel å merke seg for andre som tenker å bygge passivhus eller andre typer miljøhus. Selv om vi gjør det vi kan for å få kostnadene ned så mye som mulig, er det jo en del ekstra investeringer som må til. Det er nye teknologiske løsninger og utregninger for å beregne strømforbruk blant mye annet.Så det er veldig spennende for oss å vente på denne støtten, den får betydning for den videre prosessen.

En annen ting som er spennende akkurat nå er været. Ugland Industrier http://ui.no/har begynt å bygge monduler/reisverket og planen er at de er ferdig 13 februar. Men blir det kjørbar vei for denne store lastebilen ?? Det er i det hele tatt mange utfordringer og spennende momenter når vi bygger hus og selvfølgelig noen flere utfordringer når vi velger å bygge nullenergihus.

Nullenergihus- passivhus bygging i Froland.

Follow my blog with Bloglovin
Vi startet prosessen dvs tanken om å bygge hus på Mårvann forrige sommer 2010.  Høsten og vinteren ble brukt til å videreutvikle tanken og etterhvert kontakte bransjefolk som kunne hjelpe oss med å få papirer, søknader og lignende på plass. Arkitekt Bengt G. Michaelsen AS,  bgm.no guidet oss videre og videreutviklet hustegningene som vi selv hadde tegnet, slik at de passet til nullenergihus prosjektet.

Høsten 2011 var byggetilatelse på plass og Felle maskin tok det förste gravetaket i begynnelsen av oktober. Det ble mye graving og også endel sprenging. Ett eget kloakk/renseanlegg fra Klaro måtte også anskaffes, pluss boring etter vann ( Kragerø Brønnboring). Vi hadde som mål å få opp grunnmuren før jul. Dette gikk akkurat. Selv om det var kaldt var vi  heldige med været ved at det ikke kom en masse snø.

Vi fikk god hjelp av Tor-Øystein Michaelsen HeMaTO, og bygde mye av grunnmuren selv. I og med at vi bygger passivhus består muren av flere lag; 15 cm Jackopor, 25 cm Jackon Thermomur, 4,8 cm innvendig påforing/isolering . Noe mere arbeid enn “vanlige” hus, men vi håper at vi får gevinst av dette arbeidet senere i form av energibesparing. Planen er jo at det skal bli ett nullenergihus, dvs at huset produserer sitt eget varme- og strømbehov over året. Dette betyr at huset må levere strøm til nettet i den tiden av året som det produseres mer energi enn behovet er- altså på sommerstid. Her tar vi i bruk solfangere, gråvannsvarmegjenvinner og sannsynlighvis solceller og andre elementer for å komme i mål med energibehovet.

Ett samarbeid med Agder energi har ført til at vi kan levere strøm tilbake på nettet når det produseres mer energi enn behovet er og vi kan få tilbake energi når vi trenger det. Dette blir spennende å følge med på. Og er så langt jeg har oppfattet det første huset i landet med denne teknologi.

Altså per i dag er grunnmuren på plass. De bærende elementene på huset,  blir produsert av Ugland Industrier og ankommer ca den 13. februar og da starter byggeprosessen med å få tettet huset. Mer om dette kommer senere.