Nullhus Norges første nullhus?

De første dagene med solcellene aktive

  8 januar ble solcellene montert og igangsatt. Vi har vært ofte nede på teknisk rom og fulgt med på strømproduksjon. Vi har til nå hatt 7 dager med produksjon denne måneden. De andre dagene har det vært snø på cellene. Det vi har sett er at det ikke trenger å være full sol for at de skal produsere, men mengden energi er da mindre. Bildet under er fra 1 av 3 nettinvertere, den 30/1 2013. Som dere ser utfra grafen begynner vi allerede kl 08 å produsere litt så øker produksjonen gradvis til å nå en topp ca kl 13-14 for så å avta og avslutte kl 17. I dag var det ganske mye sol det meste av dagen.

Så tilsammen i dag har vi produsert ca 15000 watt, altså 15 kw.  I dag har det vært mildere enn gjennomsnittet for januar og forbruket har vært mindre enn gjennomsnittet. Vi har ikke dagens forbruk pga forsinkelser fra Agder nett, men når vi ser på gjennomsnitt forbruk uke 4 i januar, som var en ekstremt kald uke,  viser den ca 90 kw pr dag. Her er ett ganske stort sprik, men dette er den kaldeste årstiden og solen er ikke lenge oppe per dag. Det er heller ikke meningen å produsere mye strøm i desember og januar. Så idag har vi produsert 15 kw. slik at strømregningen vår blir noe mindre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Cinematica  –  What Film Do You See?
     
 

Post Navigation